LT Koněšín
Pátek 19.8.
Po příjezdu na tábor jsme se rozdělili do chatek a vybalili si věci.
Když jsme si vybalili věci, šli jsme na oběd.
Měli jsme zeleninovou polévku a nudle s mákem.
Odpoledne nás čekaly různé aktivity až do výborné večeře.
Po ní zahájila vedoucí tábora letošní tábor, tentokrát olympijský.
Poté jsme se vydali do svých chatek a šli spát.
Všichni jsme rychle usnuli a budeme se těšit na zítřejší dobrodružný den.

Fotografie

Sobota 20.8.
Ráno po snídani jsme se seznamovali pomocí her. Spousta z nás je tu poprvé, proto jsme se chtěli lépe poznat. Před obědem jsme hráli společenské hry. Na oběd byla česneková polévka a kuře na paprice. Po poledním klidu se nám umoudřilo počasí a někteří otužilci zkusili bazén. Kluci měli fotbalový zápas a děvčata hrála stolní hry. Před večeří jsme si zahráli zvířecí pantomimu. Večerní program byl v duchu divadla. Měli jsme tady na návštěvě paní z JAMU, která nás všechny zvukově rozpohybovala. Poté jsme se odebrali na kutě, jelikož nás to naprosto vyčerpalo.
Fotografie

Neděle 21.8.
Ani nás dneska ráno neminula dešťová průtrž, která se držela až do oběda. Nicméně jsme toto počasí využili ke spoustě činností. Nejprve jsme pod vedením paní z JAMU měli hereckou rozcvičku, která dále pokračovala sluchovým cvičením a pohybovým vyjádřením. Poté jsme vyhlásili soutěž o nejlepší hráče Člověče, nezlob se. Abychom si co nejvíce zahráli, vytvořili jsme pět skupin. Následně nás čekal štafetový závod o bramborovou medaili aneb. oškrábni brambor, co možná v nejlepším čase. Po vynikajicím obědě, kterým byl smažený sýr, jsme strávili polední klid ve víru (ne)tramských písniček. Také další odpolední program byl aktivní. Všichni jsme si vyráběli originální táborová trička a narámky či náhrdelníky. K večeru šli chlapci pro dřevo a rozdělali oheň. Vůně špekáčků se linula celým táborem a všichni se dobře najedli. U teplého ohně jsme zůstali až do večerky a opět zpívali s naším skvělým kytaristou.
Fotografie

Pondělí 22. 8.
Dnes ráno po snídani jsme vyrazili směr „velkoměsto“ Koněšín. Výšlap jsme spojili s následným výletem do venkovního Muzea letadel, který jsme si náramně užili i přes větrné počasí, jež nás doprovázelo. Cesta zpět nás sice vyčerpala, ale i přesto jsme neztratili síly na odpolední program. Po vydatném obědě, na nás čekal Olympijský desetiboj, plný zajímavých disciplín, např. skok do dálky, vrh diskem, skákání v pytli apod. Olympiáda se setkala s velikým ohlasem a všichni podali úžasný výkon. Po výborné večeři následovalo předávání diplomů a odměn všem zúčastněným. Večer jsme zakončili diskotékou, kterou tady všichni milují. :-)
Fotografie

Úterý 23.8.
Budíček byl dnes brzy, čekal na nás výlet do ZOO Jihlava. Po snídani jsme si nabalili batůžky se svačinou a dobrou náladou a vyrazili jsme vstříct poznávání zvířatek.Cesta byla dlouhá, ale my si ji i přesto užívali plnými doušky. V ZOO jsme viděli spoustu zvířat jako například žirafy, zebry a surikaty. Byl čas oběda a my jsme vyměnili zvířatka za vydatný oběd v mistní restauraci. Také jsme navštívili obchůdek se suvenýry a pomalu jsme se vydali na zpateční cestu autobusem a poté vlakem, ve kterém jsme si užili spoustu legrace. V táboře už na nás čekala teplá večeře a po ní předávání diplomů za poznavání zvířat v ZOO. Byl to náročný den a všichni už se těšíme do postýlek.
Fotografie

Středa 24.8.
Z důvodu včerejšího náročného dne, byl budíček o půl hodiny posunut, což nás všechny potěšilo. Po vynikající snídani jsme usedli ke stolům a horlivě psali dopisy. Někteří odvážlivci opět vyzkoušeli bazén, který máme hned v táboře. Po obědě jsme měli olympijský výšlap za pokladem. Nejprve jsme vyrazili k Dalešické přehradě, abychom vyzkoušeli její teplotu. Poté jsme po dvojcích až trojicích vyrazili směr tábor. Šli jsme ale oklikou, kde nás čekala honba za pokladem. Na trase bylo 15 úkolů, které měli účastníci splnit. Tyto úkoly museli najít na papírcích, které byly schovány v blízkosti fáborků. Na konci této stezky na nás čekal poklad v podobě zvířecích plyšáků. Každý si našel toho svého, který mu vykouzlil úsměv na tváři. Následně jsme se opět rozvlnili u diskotéky, tentokrát pod širým nebem. Po hodině tance jsme se dobře oblékli, najedli a vyrazili na stezku odvahy. Všichni ji zdárně zvládli a byli prohlášeni za nebojácné odvážlivce.
Fotografie

Čtvrtek 25.8.
Dnes po snídani jsme dokončili naše krásná táborová trička. Všichni jsme si je navzájem podepsali abychom měli na sebe památku. Poté jsme se osvěžili melounem a vyrazili jsme na procházku k vodě. Někteří chlapci šli na dřevo, jelikož večer byl v plánu táborák. U vody se někteří odvážlivci smočili. Po návratu do tábora jsme před obědem relaxovali a tančili při písních. Na oběd bylo výborné pečené kuře s rýží a rajčatovým salátkem. V odpoledním klidu jsme si za odměnu vychutnali ovocný dortík. Následovalo předávání závěrečných diplomů a drobných dárečků. Všechny děti byly nadšené. Jelikož jsme měli tábor v duchu zvířátkové olympiády, děti i asistentky se na chvíli proměnily ve zvířátka. Malovalo se totiž na obličej. Závěrem tohoto velmi nabitého dne byl táborák. Přijeli i muzikanti, kteří nám zahráli. Příjemně unavení jsme se odebrali do peřin.
Fotografie

Koněšín 2016
Video z tábora Strana:  1