„Kouzelný letní tábor pro (nejen) děti a mládež se zdravotním postižením" se poprvé konal roku 2002 pod vedením paní Mirky Pelikánové, zřizovatelem bylo občanské sdružení Apla – JM.

V letech 2007 – 2017 se zřizovatelem stal spolek Úsměvy Brno.

Nyní je zřizovatelem Epona Brno z. s. Tábora se účastní děti a mladí lidé s Downovým syndromem, s poruchami autistického spektra a jinými postiženími.

Se zvládáním nároků táborového života a programu jim pomáhají asistenti - dobrovolníci. Po domluvě lze zajistit i dietní stravu (bezlepková, bezlaktózová apod.).