Kouzelný letní tábor pro děti (nejen) s postižením" se poprvé konal roku 2002 pod vedením paní Mirky Pelikánové, zřizovatelem bylo občanské sdružení Apla – JM. Od roku 2007 se zřizovatelem stalo občanské sdružení Úsměvy Brno. Tábora se účastní děti a mladí lidé s Downovým syndromem, s poruchami autistického spektra a jinými postiženími. Se zvládáním nároků táborového života a programu jim pomáhají asistenti - dobrovolníci. Po domluvě lze zajistit i dietní stravu (bezlepková, bezlaktózová apod.).